Uchwała nr XLIV / 304 / 09 z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Góra w zakresie odcinka drogi wojewódzkiej nr 323 oraz zlikwidowanego toru kolejowego Góra – Glinka

Zobacz treść planu (PDF).