Uchwała nr XLIV / 305 / 09 z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Góra w zakresie odcinka drogi wojewódzkiej nr 324 Góra – Jastrzębia.

Zobacz treść planu (PDF).