Uchwała nr XLIV/307/ 09 z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra dla terenów osadników po byłej cukrowni

Zobacz treść planu (PDF).