Uchwała nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Górze z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Górze nr XVIII/122/11 z dnia 07 listopada 2011 r. dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra, obszar o symbolu AF97RO.

Zobacz treść planu (PDF).