Uchwała nr XLIII/364/17 Rady Miejskiej Góry z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Czernina Górna

Zobacz treść planu (PDF).