Uchwała nr XXII/144/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra, dla działki nr 131/17.

Zobacz treść planu (PDF).