Uchwała nr XXII/143/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra.

Zobacz treść planu (PDF).