mpzp Uchwała nr 123.XVII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Podwale - Obrońców Pokoju - Jana Pawła II w Jeleniej Górze.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-18
 
Renta planistyczna:
Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości - 30% .

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3