mpzp Uchwała nr 108.XIV.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Struga, a Os. Dwudziestolecia w Jeleniej Górze.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-16
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłat, o których mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości- 30%


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2