Uchwała nr XXXIII/156/2017 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Komarno w gminie Janowice Wielkie

Zobacz treść planu (PDF).