Uchwała nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej KOWARY CENTRUM B

Zobacz treść planu (PDF).