Uchwała nr IV/34/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary, jednostka urbanistyczna Kowary – Podgórze, dla terenów przeznaczonych pod stacje uzdatniania wody „Kowary Dolne” oraz „Kowary Średnie”

Zobacz treść planu (PDF).