Uchwała nr IV/22/18 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wojanów w gminie Mysłakowice

Zobacz treść planu (PDF).