Uchwała nr XXXIV/263/16 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działki nr 345/34 obręb Podgórzyn

Zobacz treść planu (PDF).