Uchwała nr XXXIV/261/16 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działki nr 255 obręb Ścięgny

Zobacz treść planu (PDF).