Uchwała nr XVIII/189/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 101/12, 101/15, 101/16 obręb 7 położonych przy ul. 1 Maja w Szklarskiej Porębie.

Zobacz treść planu (PDF).