Uchwała nr XXVIII/177/16 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czadrów, w granicach działek nr 386/8 i 386/5

Zobacz treść planu (PDF).