Uchwała nr XLII/262/18 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Czadrów, obszar A i obszar B.

Zobacz treść planu (PDF).