Uchwała nr XLII/263/18 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Krzeszów

Zobacz treść planu (PDF).