mpzp Uchwała nr IV/35/11 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście i gminie Lubawka.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) równą 10%.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (MPZP Lubawka.pdf)MPZP Lubawka.pdf[ ]2064 kB