Uchwała nr XV/153/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/115/11 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu pod Legnicki Park Technologiczny.

Zobacz treść planu (PDF).