Uchwała nr III/36/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu położonego przy ul. Jaworzyńskiej i Wielogórskiej

Zobacz treść planu (PDF).