Uchwała nr III/45/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – jednostka urbanistyczna S – rejon ulicy Stanisławowskiej

Zobacz treść planu (PDF).