Uchwała nr III.22.2018 Rady Gminy Chojnów z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Biała

Zobacz treść planu (PDF).