Uchwała nr XV.118.2019 Rady Gminy Chojnów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru w obrębie wsi Krzywa

Zobacz treść planu (PDF).