Uchwała nr XLII/241/10 Rady Gminy Kunice z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Miodowej, obręb Kunice

Zobacz treść planu (PDF).