Uchwała nr XXIII/135/08 Rady Gminy Kunice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego kruszywa naturalnego „Szczytniki Małe”, obręb Spalona

Zobacz treść planu (PDF).