Uchwała nr XX/121/08 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 października 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 129/1 w obrębie wsi Bartoszów, w gminie Legnickie Pole

Zobacz treść planu (PDF).