Uchwała nr XXXII/197/09 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 5/2, 5/3, 5/4, 10/4, 10/8, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 15/3, 172/5 i 257D w obrębie wsi Gniewomierz oraz działek nr 295, 296D, 422 i 423 w obrębie wsi Nowa Wieś Legnicka w gminie Legnickie Pole

Zobacz treść planu (PDF).