Uchwała nr XXXIV/204/10 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 34/1 i 35/4 w obrębie wsi Bartoszów w gminie Legnickie Pole

Zobacz treść planu (PDF).