Uchwała nr XXXI/187/2017 Rady Miasta I Gminy Prochowice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice.

Zobacz treść planu (PDF).