Uchwała nr V/26/2015 Rady Miasta I Gminy Prochowice z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębie wsi Motyczyn w gminie Prochowice

Zobacz treść planu (PDF).