Uchwała nr XXXI/255/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 85, 94, 95, 96/2, 97/3, 99 i 100 położone w obrębie Jałowiec

Zobacz treść planu (PDF).