Uchwała nr XLIV/305/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań – terenu przy ulicy Łokietka

Zobacz treść planu (PDF).