Uchwała nr XVII/156/11 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 10.

Zobacz treść planu (PDF).