mpzp Uchwała nr 183/XXXVII/10 Rady Miasta I Gminy Wleń z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wleń w granicach administracyjnych.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-26

Renta planistyczna:

Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30 %, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zmianami).

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

 

Załączniki
Download this file (MPZP Wleń.pdf)MPZP Wleń.pdf[ ]770 kB
Download this file (Zalacznik1.jpg)Zalacznik1.jpg[ ]648 kB
Download this file (Zalacznik10.jpg)Zalacznik10.jpg[ ]594 kB
Download this file (Zalacznik11.jpg)Zalacznik11.jpg[ ]1047 kB
Download this file (Zalacznik2.jpg)Zalacznik2.jpg[ ]567 kB
Download this file (Zalacznik3.jpg)Zalacznik3.jpg[ ]661 kB
Download this file (Zalacznik4.jpg)Zalacznik4.jpg[ ]452 kB
Download this file (Zalacznik5.jpg)Zalacznik5.jpg[ ]525 kB
Download this file (Zalacznik6.jpg)Zalacznik6.jpg[ ]833 kB
Download this file (Zalacznik7.jpg)Zalacznik7.jpg[ ]704 kB
Download this file (Zalacznik8.jpg)Zalacznik8.jpg[ ]666 kB
Download this file (Zalacznik9.jpg)Zalacznik9.jpg[ ]721 kB
Download this file (zalacznik_nr_12_du1.pdf)zalacznik_nr_12_du1.pdf[ ]51 kB
Download this file (zalacznik_nr_13_du1.pdf)zalacznik_nr_13_du1.pdf[ ]54 kB