Uchwała nr XLVI/376/17 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Włodzice Małe

Zobacz treść planu (PDF).