Uchwała nr XLVIII/390/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 163/1 i 163/2 obręb Skała

Zobacz treść planu (PDF).