Uchwała nr XXXIX.252.2018 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chocianowiec

Zobacz treść planu (PDF).