mpzp uchwała nr LIV/303/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-23

Zobacz treść planu (PDF).