Uchwała nr XI/101/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXIX/272/2002 z dnia 18 marca 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Chrząstawa Wielka, gmina Czernica

Zobacz treść planu (PDF).