Uchwała nr XXXII/279/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXIX/209/2009 z dnia 14 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czernica

Zobacz treść planu (PDF).