Uchwała nr XXX/220/2009 Rady Gminy Czernica z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice, gmina Czernica

Zobacz treść planu (PDF).