Uchwała nr XXXII/371/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Kiełczów – części "B" w Gminie Długołęka obejmującego działki nr 219/3, 219/4, 219/6, 219/7, 219/8 obręb Kiełczów

Zobacz treść planu (PDF).