Uchwała nr XXXVIII/359/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice, dla obszaru południowo – wschodniej części wsi.

Zobacz treść planu (PDF).