Uchwała nr XXV/237/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków

Zobacz treść planu (PDF).