Uchwała nr II/5/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionna, dla terenów w północnej części obrębu

Zobacz treść planu (PDF).