Uchwała nr XXXIX/418/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice-Rybnica w rejonie ulicy Wrocławskiej

Zobacz treść planu (PDF).