Uchwała nr XXXVIII/356/09 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pełcznica

Zobacz treść planu (PDF).