Uchwała nr XXV/235/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 września 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie cmentarza.

Zobacz treść planu (PDF).